тип

24V електрохидравлична бариера 


дължина с рамото

2000 - 8300 мм


натовареност

непрекъснат режим на работа


движение на рамото

1,5 - 6 сек

 

 

тип

Електрохидравлична бариера 


дължина на рамото

3000-5000 мм


натовареност

до 110 цикъла на час


движение на рамото

до 5,7 сек

 

тип

Електрохидравлична бариера 


дължина  на рамото

2000-3000 мм


натовареност

до 135 цикъла на час


движение на рамото

до 2,9 сек

 

тип

Електрохидравлична бариера 


дължина на рамото

3000-5000 мм


натовареност

до 250 цикъла на час


движение на рамото

до 4,5 сек

 

тип

Електрохидравлична бариера 


дължина на рамото

2000-4000 мм


натовареност

до 500 цикъла на час


движение на рамото

до 3 сек

 

тип

Електрохидравлична бариера 


дължина на рамото

2000-4000 мм


натовареност

над 350 цикъла на час


движение на рамото

до 3 сек

 

тип

Електрохидравлична бариера 


дължина на рамото

2000-3000 мм


натовареност

над 1000 цикъла на час


движение на рамото

до 1,4 сек

 

тип

Електрохидравлична бариера 


дължина с рамото

2000-3000 мм


натовареност

непрекъснат режим


движение на рамото

до 0,8 сек

 

тип

Електрохидравлична бариера 


дължина с рамото

4000-7000 мм


натовареност

до 150 цикъла на час


движение на гредата

до 6 сек

 

тип

Електрохидравична бариера 


дължина с рамото

до 4000 мм


натовареност

над 200 цикъла на час


движение на рамото

до 4,5 сек

 

тип

Електрохидравлична бариера 


дължина с рамото

до 4000 мм


натовареност

над 400 цикъла на час


движение на рамото

под 3 сек

 

тип

Електрохидравлична бариера 


дължина с рамото

5000 - 7000 мм


натовареност

около 150 цикъла на час


движение на рамото

до 7 сек