Най-новия продукт на FAAC SpA в електромеханичната гама бариери. Избирате между 10 скорости на отваряне, 10 скорости на затваряне. Избирате между 50 степени на сила при отваряне, 50 степени на сила при затваряне, за реверс на рамото при среща на препятствие. Интензивна електромеханична бариера с мотор на 24V и (100%) капацитет от 250 до теоритично достижимите 600 цикъла на час. Надеждна работа, с правоъгълно рамо до 4815мм или елипсовидно рамо до 5300мм. Забележителна скорост от под 2 сек. с 3м до под 3 сек. с 5м рамо. Възможност за работа на акумулаторна батерия. Възможност за интегриране на LED осветлени в долната част на правоъгълното рамо или в горната част на елипсовидното рамо. Възможност за вградени в короната на тялото на бариерата и видими от двете страни двуцветни LED светлини - мигаща зелена за отваряне, светеща зелена за отворена, мигаща червена за затваряща и светеща червена за затворена бариера. Подходяща за ТИР - паркинги и пропускни системи с високо натоварване на интензивност и продължителност. Софтуерно забавяне на скоростта в крайни позиции за плавен стоп с избор на дължината на забавянето и неговата скорост. Поддържа още стандартни релейни, WIRILESS и BUS защитни фотоклетки, сигнална лампа, дистанционно управление, четци за proxy карти и др.  Комплектована с микропроцесорен контролен блок FAAC Е 614 с инсталирани 8 програми за различни режими на работа и с режим MASTER/SLAVE за едновременна работа на срещуположно инсталирани бариери.


video