_617.jpg - 863.25 kB

 

     Електромеханична бариера с (50%) капацитет до 80 цикъла на час за надеждна работа, с дължина на рамото до 7 000 мм и движение на гредата до 6 сек. Подсилена изцяло стоманена конструкция с  ЕПП покритие за защита от корозия, дори при агресивна среда. Рамо с профил 50 мм х 100 мм или елипсовидно рамо. Подходяща за ТИР - паркинги и пропускни системи с нормално натоварване на интензитет и продължителност. Хардуерно забавяне на скоростта в крайни позиции за плавен стоп. Поддържа релейни и WIRELESS защитни фотоклетки, сигнална LED лампа или LED светлини по рамото, дистанционно управление, четци за proxy карти и др. Комплектована с микропроцесорен контролен блок FAAC 615BPR с инсталирани 7 програми за различни режими на работа. Декларирана за съответствие с Директиви за безопасно използване на машини на ЕС:  2006/95/ЕС, 2006/42 ЕЕС и 2004/108/EC.