НОВ 24V ОПЕРАТОР ЗА ПОРТАЛ С МАСА ДО 400кг

НОВАТА БАРИЕРА FAAC B614 E ВЕЧЕ В БЪЛГАРИЯ

НОВ ОПЕРАТОР ЗА ПОРТАЛ С МАСА ДО 500 и 900кг

НОВИ ЗАЩИТНИ ФОТОКЛЕТКИ FAAC_XP30

НОВ КОНТРОЛЕН БЛОК FAAC Е 045

НОВ КОНТРОЛЕН БЛОК

FAAC Е 145

24V ХИДРАВЛИЧНА БАРИЕРА С РАМО 8м.

24V ОПЕРАТОР ЗА РАДИАЛНА ВРАТА