Българската фирма „ФААК България” ЕАД, част от FAAC GROUP - Италия, предлага чрез бизнес направлението HUB Parking Technology на FAAC GROUP, проектиране, производство, инсталация и поддръжка на автоматизирани паркинг системи под марката Datapark. „ФААК България” ЕАД разполага с център за развойна дейност в гр. Русе, офис в гр. София и производствена база в гр. Тутракан, където изцяло се проектира, разработва и произвежда и паркинг системата Datapark.

Паркинг системата е презназначена за контрол на паркинги с ограничен достъп и заплащане на предстоя преди напускане.

Основни функционалности :

- билети за едноктратно паркиране:  баркод билет, билет с магнитна лента,

- RFID безконтактни карти - за абонати и служители,

- начин на плащане: автоматичен, ръчен, смесен, (централно или на изход),

- автоматични бариери – FAAC и Magnetic Autocontrol ,

- валидатори на билети – за прилагане на отстъпки, (хотели, ресторанти , заведения, др.),

- информационни светодиодни табели - свободни паркоместа, насочващи,

- комуникационнен интерфейс: RS-485, TCP/IP,

- софтуер за управление на архив на база данни.