Бърза телескопична автоматична врата FAAC 1400 Air T

   Автоматична двукрила или четирикрила телескопична врата с 10 степени регулируема скорост до 1500 мм/сек (750 мм/сек за двукрила) и регулируема скорост на забавяне преди крайни позиции. Предвидена за инсталация при нужда от широк пешеходен проход при ограничение на строителния отвор. Тегло на крилата 60 кг + 60 кг + 60 кг + 60 кг за четирикрила двупосочна версия и 110 кг + 110 кг за двукрила еднопосочна версия. Опция за работа на акумулаторна батерия. Функции за автоматична смяна на режимите на работа в началото и края на работното време. Поддържа четци за контрол на достъпа, дистанционно управление и др. Възможност за инсталация на до два комплекта BUS защитни фотоклетки, два комплекта релейни фотоклетки, гонг, зумер и други. Инсталирана логика за безопасност при спиране на електрозахранването или подаден сигнал от пожароизвестителна система. Отговаря на следните изисквания за безопастност на Европейския съюз: EN 16005:2012, EN ISO 12100:2010, EN 13849-2:2012, EN 61000-6-2:2005, EN 13489-1:2015,EN 13489-2:2012, EN 60335-2-103:2015, EN ISO 12100:2010, EMC Directive 2014/30/EU, Directive ROHS 2 2011/65/EU, EN 61000-6-3:2007+A:2011, EN 13849-1:2015