Бърз оператор за плъзгащи портали до 800кг

    Изключително подходящ за частни нужди, бърз (18м/мин) оператор за портали с тегло до 800 кг. Инсталирани осем софтуерни програми за режим на използване, включително програма за автоматично затваряне след регулируемо време и програма за автоматично затваряне след преминаване. Лесна и бърза настройка с четири бутона и монитор на контролния блок и светлинна индикация за състоянието на OpenA OpenB Close Stop FCA FCC SafeCL SafeOP. Интегриран в контролния блок енкодер за реверс при среща на препятствие в двете посоки, както и за определяне на скоростта и дължината на забавения ход преди крайни позиции в отворено и затворено положение на портала. Вградени технологии за самообучение, 2Easy и OmniDec, даващи възможност за избирателно отваряне на пешеходен или автомобилен проход с различните бутони на един дистанционен предавател. Забавяне преди крайни позиции в отворено / затворено и твърд стоп с индуктивен краен изключвател. Възможност за работа при отпадане на електрозахранването след вграждане на акумулаторна батерия в корпуса на оператора. Поддържа защитни фотоклетки за отваряне и затваряне, сигнална лампа 24V, дистанционно управление и др.