Изключително подходящ за частни нужди, бърз (18м/мин) оператор за портали с тегло до 400 кг. Инсталирани осем софтуерни програми за удобния Ви режим на използване, включително програма за автоматично затваряне след регулируемо време и програма за автоматично затваряне след преминаване. Лесна и бърза настройка с четири бутона и монитор на контролния блок и светлинна индикация за състоянието на OpenA OpenB Close Stop FCA FCC SafeCL SafeOP. Вградени технологии за самообучение, 2Easy и OmniDec, даващи възможност за избирателно отваряне на пешеходен или автомобилен проход с различните бутони на един дистанционен предавател. Инсталиран енкодер и амперметричен датчик, за реверс при среща на препятствие в двете посоки. Забавяне преди крайни позиции в отворено / затворено и твърд стоп с магнитен краен изключвател. Бързо и лесно деблокиране при отпадане на електрозахранването, но и възможност за работа без захранване, след инсталация на акумулаторна батерия в корпуса на оператора. Поддържа защитни фотоклетки за отваряне и затваряне, сигнална лампа 24V, дистанционно управление и др.