Най-масовия оператор, подходящ за частни и средно натоварени контролно-пропускни точки, задвижващ портали с обща маса до 500 кг. Стабилно четириточково закрепване с регулиране на височината на пиньона. Ниска консумация на ток, добра (12 м/мин) скорост, термична защита на електромотора, забавяне преди крайни позиции след магнитен краен изключвател и безшумна работа. Монитор с три бутонно регулиране на всички настройки с подсказване на заводската настройка. Инсталирани осем програми за различни режими на работа включително и програма за автоматично затваряне след зададено време и програма за автоматично затваряне след преминаване. 50 степени на сила на натиск за висока степен на безопасност. Светлинна индикация на състоянието на ОpenA OpenB Close Stop FCA FCC SafeOP SafeCL. Поддържа защитни фотоклетки действащи при затваряне и отваряне, защитен профил за защита от притискане при решетъчни врати, сигнална лампа, дистанционно управление, кодови табла и др. От началото на 2021 година, се инсталира с вграден енкодер за повишаване на нивото на защита, както на преминаващите автомобили, така и на самия оператор.